Zawieszenie działalności gospodarczej – jak i kiedy można to zrobić?

Autor: Orange Flex

Data dodania: 10 November 2023

Masz przejściowe problemy z własnym biznesem? A może po prostu z różnych względów potrzebujesz przerwy? Gdy prowadzisz firmę jednoosobową wpisaną do CEIDG, zawieszenie działalności online lub w urzędzie jest stosunkowo proste, a pozwoli Ci znacząco zredukować koszty. Podpowiadamy, jak zawiesić firmę i co warto wiedzieć, zanim zdecydujesz się na taki krok.
Z artykułu dowiesz się:
 • Czym jest zawieszenie firmy i kiedy można to zrobić?
 • Jak złożyć wniosek do CEIDG o zawieszenie działalności gospodarczej?
 • Co z ZUS-em i VAT-em, gdy zawieszasz działalność?
 • O czym należy pamiętać, gdy zwracasz się do CEIDG o zawieszenie działalności?

Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej i kiedy możesz to zrobić?

Zawieszenie działalności gospodarczej to po prostu przerwa w prowadzeniu firmy. Nie musisz wtedy opłacać składek ZUS i podatku dochodowego, więc ponosisz znacznie mniejsze koszty. Z drugiej strony w czasie zawieszenia firmy nie możesz prowadzić działalności i wystawiać faktur, a tym samym osiągać przychodów.
Z przerwy w prowadzeniu biznesu możesz skorzystać z dowolnego powodu. Na przykład jeśli nie masz obecnie wystarczająco dużo czasu, chwilowo nie osiągasz spodziewanych zysków, rozważasz inną pracę czy prowadzisz biznes sezonowy. Możesz zawieszać firmę tyle razy, ile chcesz.
Zawieszenie działalności jest możliwe na czas określony lub nieokreślony, nie może jednak trwać krócej niż 30 dni. Możesz też z niego skorzystać tylko pod warunkiem, że nie zatrudniasz pracowników. Zanim złożysz wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, musisz więc rozwiązać wszystkie umowy o pracę (wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym – możesz wtedy zawiesić firmę bez konieczności rozwiązywania umowy). Dlatego z opcji zawieszenia firmy zdecydowanie prościej jest skorzystać w wypadku samozatrudnienia.

Jak zawiesić firmę? Złóż wniosek do CEIDG o zawieszenie działalności – online lub osobiście

Zawieszenie firmy jednoosobowej nie jest skomplikowane. Wystarczy, że powiadomisz o tym Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wszystko wygląda podobnie jak przy zakładaniu działalności. Wniosek o zawieszenie firmy możesz złożyć:
 • online przez rządową stronę https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00\_0737\_00 (potrzebny będzie Ci profil zaufany albo e-dowód),
 • osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy,
 • listem poleconym (wniosek musisz podpisać własnoręcznie i poświadczyć podpis u notariusza).
We wniosku musisz wskazać dzień zawieszenia działalności gospodarczej. Może być on późniejszy lub wcześniejszy niż data złożenia wniosku. Jeśli wskażesz dzień, w którym chcesz wrócić do prowadzenia firmy, nie musisz składać później osobnego wniosku o wznowienie działalności. W przeciwnym razie zawieszenie działalności jest bezterminowe.

Zawieszenie działalności a ZUS i VAT – najważniejsze informacje

Nie musisz samodzielnie informować ZUS-u ani urzędu skarbowego o przerwie w prowadzeniu firmy. CEIDG przekaże innym instytucjom informację o zawieszeniu działalności, a ZUS sporządzi odpowiednie formularze, które potwierdzą wyrejestrowanie Cię z ubezpieczeń oraz jako płatnika składek.
W czasie przerwy nie płacisz składek ZUS za pełne miesiące. Jeśli jednak zawieszasz/wznawiasz działalność w trakcie miesiąca, obowiązuje Cię cała składka zdrowotna za ten miesiąc oraz składki na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie do liczby dni, w których firma była aktywna. Jeśli chcesz mieć prawo do opieki zdrowotnej i nie masz ubezpieczenia z innego tytułu, w trakcie zawieszenia działalności możesz zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczenia w NFZ.
Nie masz także obowiązku składania deklaracji VAT JPK. Jeżeli jednak firma była aktywna choćby przez jeden dzień w trakcie danego miesiąca/kwartału, to musisz złożyć deklarację za ten okres. Obowiązuje również kilka innych wyjątków, więc deklarację składasz też, jeśli w okresie zawieszenia działalności:
 • importujesz usługi lub towary,
 • korzystasz z prawa do odliczenia podatku,
 • korygujesz wcześniejszą deklarację lub dokonujesz korekty proporcji VAT.

Co jeszcze warto wiedzieć o zawieszeniu działalności gospodarczej?

Zawieszenie firmy nie oznacza, że całkowicie przestaje ona istnieć. Nadal możesz więc:
 • przyjmować należności, które powstały przed zawieszeniem działalności,
 • sprzedawać środki trwałe i wyposażenie należące do firmy,
 • zabezpieczać źródła przychodów i wykonywać czynności, które są niezbędne, żeby je zachować.
Podczas zawieszenia działalności gospodarczej masz też obowiązek:
 • uczestniczyć we wszystkich postępowaniach i kontrolach, które dotyczą Twojej firmy,
 • prowadzić księgowość i składać coroczne sprawozdanie finansowe,
 • opłacać należności publiczno-prawne (np. podatek od nieruchomości czy środków transportu).
W czasie przerwy w działaniu firmy ponosisz również niektóre inne koszty związane z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Musisz bowiem regulować wszystkie zobowiązania powstałe przed zawieszeniem działalności, w tym na przykład koszty księgowości czy abonamentu na telefon służbowy. Na szczęście z Orange Flex dla Firm możesz zrezygnować w dowolnej chwili, a w ciągu 6 miesięcy wrócić do nas bez utraty numeru. Czyli możesz nie płacić za telefon podczas zawieszenia firmy.

Pierwszy raz Flex?

Zazdro! Subskrypcja w apce to złoto, a z promkami na start to już w ogóle 11/10.

Pierwszy raz Flex?

Zazdro! Subskrypcja w apce to złoto, a z promkami na start to już w ogóle 11/10.

Podobało się?
Udostępnij