Orange Flex logo
Strzałka

Czym jest zrównoważony rozwój?

: Orange Flex

: 5 sierpnia 2022

Blog post

Czym jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój może kojarzyć się z rozwojem wewnętrznym. Dotyczy jednak zupełnie innych aspektów - między innymi środowiska naturalnego i metody gospodarowania zasobami. Co ciekawe, w Polsce zasada zrównoważonego rozwoju jest nie tylko ekologiczno-społeczną koncepcją, ale obowiązującym prawem podstawowym zapisanym w Konstytucji RP. Na czym dokładnie polega zrównoważony rozwój? Co to jest? Wyjaśniamy!

Co to jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój w Konstytucji RP

Zgodnie z artykułem 5. ustawy zasadniczej:

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Zrównoważony rozwój odnosi się do progresu społeczno-ekonomicznego. Zakłada życie w taki sposób, by rozwój aktualnego pokolenia nie ograniczał rozwoju przyszłych pokoleń. Pojęcie to pochodzi z 1987 roku; zostało zdefiniowane w raporcie „Nasza wspólna przyszłość” Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju. Wyjaśniono je następującymi słowami: „zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

Cele zrównoważonego rozwoju

Podczas szczytu odbywającego się od 25 do 27 września 2015 roku, określono 17 celów zrównoważonego rozwoju, a także 169 działań, które mają prowadzić do ich osiągnięcia. Zostały one zapisane wna oficjalnym dokumencie „Przekształcenie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” i podpisane przez wszystkich przywódców krajów członkowskich. Cele zrównoważonego rozwoju dotyczą 5 jego obszarów: ludzi, planety, dobrobytu, pokoju oraz partnerstwa i zostały określone jako 5xP. Skrócona nazwa nawiązuje do angielskiego: people, planet, prosperity, peace, partnership. Jakie cele, tożsame dla wszystkich krajów członkowskich ONZ, zostały ustalone?

 1. Koniec z ubóstwem.
 2. Zero głodu.
 3. Dobre zdrowie i jakość życia.
 4. Dobra jakość edukacji.
 5. Równość płci.
 6. Czysta woda i warunki sanitarne.
 7. Czysta i dostępna energia.
 8. Wzrost gospodarczy i godna praca.
 9. Stabilna infrastruktura, zrównoważony przemysł, wspieranie innowacyjności.
 10. Mniej nierówności.
 11. Zrównoważone miasta i społeczności.
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
 13. Działania w dziedzinie klimatu.
 14. Życie pod wodą – ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich.
 15. Życie na lądzie – ochrona zrównoważonych ekosystemów lądowych i różnorodności biologicznej.
 16. Pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, silne i odpowiedzialne instytucje.
 17. Ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Na czym polega zrównoważony rozwój w praktyce?

W praktyce rozwój zrównoważony polega między innymi na ograniczeniu eksploatacji zasobów nieodnawialnych, a zatem rud złota, cynku czy miedzi, a także ropy naftowej. Świat powoli zbliża się do momentu, w którym zacznie ich brakować, co dla przyszłych pokoleń będzie oznaczało ich niedobór. Są to bowiem zasoby, jakich nie da się wyprodukować.

To również redukcja emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, a także zrównoważony recykling czy podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji konsumenckich. Tym, co w imię zrównoważonego rozwoju może zrobić każda osoba, jest:

 • niemarnowanie wody,
 • ekologiczne ogrzewanie mieszkania,
 • zamiana samochodu na rower, gdy tylko jest to możliwe,
 • kupowanie tylko tego, co naprawdę jest potrzebne,
 • segregacja odpadów,
 • rezygnacja z opakowań jednorazowego użytku,
 • picie filtrowanej wody kranowej zamiast butelkowanej
 • czy ograniczenie spożycia mięsa.

Warto pamiętać, że zrównoważony rozwój jest ideą, która powstała z myślą o potomkach każdego z aktualnie żyjących mieszkańców Ziemi. Nawet najmniejsza zmiana dotychczasowego trybu życia, która będzie zgodna z jego celami, może w ogromnej mierze poprawić jego jakość w przypadku Twoich wnuków. Możesz zacząć ich wprowadzanie od wspierania firm, które dbają o środowisko; sprawdź naszą listę 10 organizacji, których działania warto śledzić!

#Na zielono#OrangeGoesGreen

Udostępnij:

Wybierz Plan Orange Flex bez zobowiązań

Jak skorzystac z promocji Flex
Sprawdź szczegóły

Zobacz też

Samsung Galaxy – co warto wiedzieć o kultowej serii smartfonów

Sprawdź najciekawsze urządzenia z kultowej serii Galaxy!...

Smartfon dla dziecka do szkoły

Sprawdź, jaki telefon dla dziecka sprawdzi się...

Sklep Flex od kuchni – przepis jak nie przegapić żadnej okazji

Sprawdź jak działa jedna z najpopularniejszych usług...

Przejdź do wszystkich