Orange Flex jest usługą neutralną dla klimatu!

Autor: Aleksandra Molenda

Data dodania: 16 June 2021

Właściwie od samego początku w Orange Flex ograniczaliśmy źródła emisji inne niż elektryczna. We Flexie nie ma papierowych umów oraz faktur, a rozliczenia są dostępne wyłącznie w aplikacji. Dodatkowo ważnym aspektem jest promowanie wirtualnych kart eSIM, które nie wymagają zużycia materiałów i nie powodują emisji związanych z dystrybucją.
Dzięki działaniom ograniczającym emisje gazów cieplarnianych oraz neutralizującym pozostały ślad węglowy, od czerwca 2021 roku Orange Flex jest pierwszą w Polsce usługą telekomunikacyjną neutralną klimatycznie.
Co to właściwie oznacza, dlaczego wyliczyliśmy ślad węglowy Orange Flex, jakie korzyści przynosi organizacjom zaangażowanie w kwestię zeroemisyjności? Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy dr Aleksandra Drewko, Ekspertkę ds. kalkulacji i redukcji śladu węglowego.
Rozmowa z dr Aleksandrą Drewko, ekspertką Fundacji Climate Strategies Poland
Jak najprościej wyjaśnić pojęcie neutralność klimatyczna?
Neutralność klimatyczna oznacza maksymalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych we wszystkich gałęziach działalności człowieka: przemyśle, energetyce i transporcie oraz zrównoważenie pozostałych emisji, których nie udało się aktualnie ograniczyć i/lub zredukować, np. poprzez sadzenie drzew. W lipcu 2020 Unia Europejska ogłosiła plan osiągnięcia neutralności klimatycznej z realizacją do roku 2050, a do roku 2030 redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu do 1990 r.
Jaki jest pierwszy krok do osiągnięcia neutralności klimatycznej?
Pierwszym krokiem w dążeniu do neutralności klimatycznej jest wyliczenie naszego śladu węglowego. Dopiero gdy zrozumiemy skalę naszego wpływu na środowisko i oznaczymy główne źródła emisji, możemy odpowiednio zaplanować strategię redukcyjną. Nawet jeśli chcemy dążyć do zeroemisyjności, zawsze zostaną jakieś resztkowe emisje powstałe w wyniku naszej działalności. Emisje, które nadal powodujemy należy zneutralizować tzn. przyczynić się do sekwestracji (wychwycenia dwutlenku węgla oraz jego magazynowania) i/lub usunięcia z atmosfery takiej samej ilości emisji, które odpowiadają naszym resztkowym emisjom i tym samym wyjść na zero, w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Czym jest ślad węglowy? Jak każdy z nas może go ograniczyć?
Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez podmiot, którym może być tak naprawdę wszystko, od osoby prywatnej, przez przedsiębiorstwo, produkt, usługę, wydarzenie, miasto, gminę, aż po całe państwo.
Każdy z nas ma niezliczone możliwości na ograniczenie własnego śladu węglowego. Wbrew pozorom, nie musi to wcale od razu oznaczać życiowej rewolucji i drastycznych zmian. Można do tego podejść metodą małych kroków. Możemy zacząć od świadomych zakupów i zastanowienia się dwa razy zanim wyrzucimy nadal sprawny sprzęt elektroniczny.
Każdego dnia możemy podjąć wiele decyzji, które nic nas nie kosztują, a mogą się przyczynić do obniżenia emisji w skali globalnej:
  • Idąc na zakupy możemy zabrać ze sobą wielorazową torbę.
  • Na spacer zabrać wodę w bidonie, zamiast kupić ją w plastikowej butelce.
  • Zmienić środek transportu w drodze na wakacje, do pracy czy na zakupy, np. przesiąść się na rower, ograniczyć podróże lotnicze lub wybrać pociąg zamiast samochodu.
  • Wybierać ekologiczne produkty i usługi przyjazne środowisku, np. Orange Flex.
  • Zamiast dwóch koszulek z wyprzedaży kupić jedną z materiału dobrej jakości, która wystarczy nam na lata.
Pamiętajmy, że nie musimy od razu być idealni. Pogódźmy się z tym, że nie wszystkie nasze decyzje będą od samego początku rozsądne i ekologiczne. Róbmy tyle, na ile mamy siły, chęci i środków. Ważne, żeby od czegoś zacząć.
Jaki jest ślad węglowy przeciętnego Polaka?
Unia Europejska corocznie składa sprawozdania na temat emisji gazów cieplarnianych dla krajów UE-27. W tym celu dane dotyczące emisji z państw członkowskich są konsolidowane, co daje w efekcie spójny obraz. Przeliczając emisje gazów cieplarnianych z 2019 r. na liczbę mieszkańców, dla Polski wychodzi wynik 10,4 tony ekwiwalentu dwutlenku węgla na mieszkańca. Porównując ten wynik do naszych wschodnich sąsiadów – Niemców (10,1 ton CO2e na mieszkańca), nie różnią się one znacząco. Biorąc jednak pod uwagę krajowe emisje w przeliczeniu na Produkt Krajowy Brutto, czyli w stosunku do wyników gospodarczych, pokazuje nam się zupełnie inny obraz: za rok 2018 wynik dla Polski to 842 t CO₂e na mln. EUR , natomiast dla Niemiec – 266 t CO₂e na mln. EUR
Jakie są proste sposoby na ograniczenie/redukcję śladu węglowego?
W trakcie każdego z realizowanych przez nas projektów widzimy, że to, co dla jednej firmy wydaje się prostsze, dla innej może być działaniem redukcyjnym zaplanowanym na wiele lat. Myślę, że warto tu podkreślić, że w Fundacji Climate Strategies Poland kładziemy nacisk na to, żeby szukając sposobów redukcji wybierać nie tylko te proste, ale planować i prowadzić działania redukcyjne w obszarach największej emisyjności, nawet jeśli akurat tam jest trudno.
Na pewno to, na co w działalności firmy mamy bezpośredni wpływ to zużycie energii. Warto sprawdzić, ile jej zużywamy i zainwestować w energooszczędne rozwiązania. Równie ważne jest jednak wiedzieć, z jakich źródeł pochodzi używana przez nas energia i w miarę możliwości korzystać z takiej, która pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jest to możliwe, np. poprzez zmianę dostawcy energii i wybór zielonej oferty. Przyjrzyjmy się również naszej flocie samochodowej i przy kolejnym terminie jej wymiany, postawmy na pojazdy zużywające mniej paliwa lub w miarę możliwości - na samochody elektryczne. Edukujmy pracowników, aby oszczędnie obchodzili się z energią i surowcami. W ten sposób wypracujemy dobre nawyki, które można powielać we własnym domu. Odpowiednio konserwujmy urządzenia i narzędzia, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie i np. zapobiec wyciekom czynników chłodniczych, które nawet przy małych ilościach powodują wysokie emisje.
Coraz więcej organizacji angażuje się w troskę o środowisko. Czy warto liczyć pozostawiany ślad węglowy i redukować? Czy organizacje/jednostki mają realne szanse na jego kompensację?
W myśl zasady: nie można zarządzać czymś, czego się nie zna, warto liczyć ślad węglowy swojej działalności. Wyliczenie śladu węglowego nabiera sensu szczególnie wtedy, gdy wynik nie zalega w przysłowiowej szufladzie, ale gdy następnym krokiem jest stworzenie strategii jego redukcji i, jako ostatni krok, kompensacja resztkowych emisji. Dokładnie tak jak do tego podszedł Orange ze swoją usługą Flex.
Liczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa, póki co jest w Polsce dobrowolne. Warto podkreślić, że mimo iż taka inicjatywa wymaga zaangażowania, to przynosi wiele korzyści. Zaliczają się do tego zarówno oszczędności finansowe, jak i poprawa wydajności. Możemy redukować takie koszty jak: energia (w tym z budynków i samego procesu produkcji), paliwo, wydatki na podróże, materiały biurowe i inne surowce.
Czy konsumenci mogą mieć jakikolwiek wpływ na działania przedsiębiorstw?
Rośnie świadomość społeczeństwa i coraz częściej widzimy przykłady wywierania presji ze strony konsumentów, by firma działała odpowiedzialnie i angażowała się w sprawy klimatu. To na przedsiębiorstwie spoczywa odpowiedzialność za wypuszczane na rynek produkty i ich wpływ na środowisko naturalne. Świadcząc usługę, to my jesteśmy w dużej mierze odpowiedzialni za to, jak duży jest jej ślad węglowy. To my zarządzamy łańcuchem dostaw, wybieramy naszych partnerów i producentów. To my podejmujemy konkretne decyzje stanowiące o tym, czy nasz produkt / usługa będą nisko- bądź zeroemisyjne czy nie.
Od czego najlepiej zacząć minimalizowanie emisji gazów cieplarnianych?
W pierwszej kolejności próbujmy redukować dotychczasowe emisje, np. wybierając lokalnych i świadomych tematu dostawców, oferując produkty w pełni digitalowe czy wykorzystując energię ze źródeł odnawialnych. Takie podejście zastosowano właśnie w przypadku Orange Flex. Dzięki tzw. umowie PPA (Power Purchase Agreement) powstała farma wiatrowa produkująca czystą energię na potrzeby Orange Polska, a to w istotnym stopniu obniżyło emisje gazów cieplarnianych oferty Flex.
Również decyzję o kompensowaniu emisji, których nie uda się nam w danym momencie zredukować, należy podejmować świadomie. Warto upewnić się, że nasze działania również w tym aspekcie mają sens. Wybierając projekt do kompensacji emisji gazów cieplarnianych sprawdźmy m.in. czy należy do wiarygodnego standardu taki jak Gold Standard i czy zakupione przez nas certyfikaty zostały anulowane w centralnym rejestrze, aby zapobiegać ich podwójnemu przyznawaniu. Gold Standard prowadzi taki rejestr, który jest ogólnie dostępny i każdy może sprawdzić, ile certyfikatów i dla jakiej organizacji zostało w nim anulowanych.

Ślad węglowy Orange Flex

Korzystanie z usług we Flexie przez jednego użytkownika wiąże się z emisją 3,273 kg CO2e miesięcznie, co zostało wyliczone zgodnie z zasadami GHG Protocol, uznanego międzynarodowego standardu.
W Orange Flex ponad 90% miesięcznego śladu węglowego związane jest z zużyciem energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia usług. Od czerwca 2021 r. całość tej energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Jest to możliwe dzięki działającym już dwóm farmom wiatrowym, które powstały w okolicach Poznania. Wytwarzanie energii odnawialnej nie powoduje bezpośrednich emisji CO2e do atmosfery, jest działaniem na rzecz planety, dzięki ograniczaniu efektu cieplarnianego związanego z emisjami gazów cieplarnianych.

Kompensacja

W ramach działań kompensacyjnych, neutralizacja pośredniego śladu węglowego w Orange Flex jest możliwa dzięki nabyciu kredytów węglowych ze wsparcia certyfikowanego przez Gold Standard projektu. Projekt ten oprócz celów środowiskowych ma również za zadanie wspierać lokalne społeczności w krajach rozwijających się. Orange Flex wspiera projekt przekształcający zdegradowane obszary porośnięte przez sawanny w bioróżnorodne lasy zapewniające regenerację ekosystemu w Kolumbii.
Więcej o prośrodowiskowych inicjatywach Orange Flex przeczytacie tutaj: https://flex.orange.pl/eko
Przypisy:
  1. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rd300/default/table?lang=en
  2. https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-der-europaeischen-union#emissionen-in-relation-zum-bruttoinlandsprodukt-bip

Pierwszy raz Flex?

Poczuj wygodę subskrypcji, czyli zwykłe-niezwykłe usługi w apce.

Podobało się?
Udostępnij